Now showing items 1-2 of 2

  • Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace 

    Ryšťák, Jaroslav
    Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik ...
  • Příprava a vlastnosti porézního zinkového materiálu 

    Ryšťák, Jaroslav
    Bakalářská práce je zaměřena na přípravu porézního materiálu ze zinkového prášku lisováním za studena s následným slinováním. Téma práce zahrnuje charakterizaci připraveného materiálů v závislosti na volbě zhutňovacích ...