Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix společnosti 

    Falta, Marek
    Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové mixu ve společnosti TOTEM BIKES, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se základních pojmů marketingu a marketingového ...