Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vlivů vybraných rušivých podnětů na pozornost řidiče 

  Bucsuházy, Kateřina
  Dizertační práce se zaměřuje na problematiku nepozornosti řidičů jako jeden z hlavních faktorů přispívajících ke vzniku dopravních nehod. V úvodu je vymezena důležitost řešené tematiky prostřednictvím rozsáhlé rešerše. V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mlčoch, Zdeněk
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru rozvoje firmy s ohledem na výstavbu autolakovny za zhodnocení všech relevantních faktorů, jakými jsou: ekonomické, mimoekonomické, legislativní změny v oboru a v neposlední ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Šrámková, Eva
  Obsahem bakalářské práce je analýza a návrh rozvoje firmy IN CAR centrum s.r.o., která se zabývá prodejem a distribucí car audio produktů a ostatního příslušenství do vozidel. Na základě provedené analýzy vnitřního a ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Velecký, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti ABC s. r. o. Pro posouzení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly použity pro návrhy na zlepšení finanční situace společnosti ...
 • Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody policií ČR 

  Stáňa, Ivo; Rybka, Jindřich; Novák, Milan; Bucsuházy, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Bezchybná, přesná dokumentace místa dopravní nehody je jedním z hlavních předpokladů a vstupních údajů pro technicky přijatelnou analýzu nehodového děje. Základními prostředky, které poskytují ucelenou informaci o místě ...