Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace síťového provozu pomocí OMNeT++ 

    Rybníčková, Eva
    Tato diplomová práce pojednává o programu OMNeT++ jakožto simulačnímu nástroji pro simulaci síťového provozu. Je zde popsána jeho instalace, základní funkce a jeho použití dohromady s nadstavbou INET framework. Dále je ...
  • Zimolez kamčatský - netradiční ovoce v České republice 

    Rybníčková, Eva
    Tato práce se zabývá možnostmi využití plodů zimolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica) v potravinářském průmyslu. V první části jsou popsány vlastnosti této rostliny a metody jejího pěstování. Druhá kapitola se zabývá ...