Now showing items 1-2 of 2

  • Současné trendy ve firemní kultuře stavebního podniku 

    Rychetský, Tomáš
    Diplomová práce dává náhled na současné trendy ve firemní kultuře podniků a jejich souvislosti. Teoretická část specifikuje oblast stavebnictví, vymezuje pojem firemní kultury a obohacuje ho o stávající přístupy k řízení ...
  •  Týmová spolupráce a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku 

    Rychetský, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá týmovou spoluprací a rozvojem osobnosti ve stavebním podniku. Charakterizuje vedení týmu pomocí nalezení společného smyslu a definování hodnot na základě Zlatého kruhu. Popisuje současné ...