Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání znalostí na webu - shlukování 

    Rychnovský, Martin
    Práce se zabývá problematikou získávání znalostí na webu. Cílem bylo prostudovat metody shlukovaní a realizovat shlukování pomocí algoritmu k-means. Potom algoritmus testovat na množině dokumentů a datech získaných z webu ...