Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv kanálu trysky na parametry tisku 3D FDM tiskárny 

    Rygl, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kanálu trysky na různé parametry tisku metodou FDM / FFF. V první části je stručně popsáno zařazení této metody mezi aditivními technologiemi. Následuje popis zařízení pro dotčenou ...
  • Výroba utahováku matice oběžného kola čerpadla 

    Rygl, Filip
    Tato diplomová práce řeší problematiku návrhu a výroby speciálního montážního přípravku pro matici oběžného kola hlavního cirkulačního čerpadla GCN-317. Navrhované zařízení má přinést řešení problémů spojených s montáží a ...