Now showing items 1-2 of 2

  • Monitoring obsahu senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů 

    Ryglová, Hana
    Tato práce se zabývá monitoringem senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. Senzoricky aktivní ...
  • Stanovení aromaticky aktivních látek v sýrech 

    Ryglová, Hana
    Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou. Aromaticky aktivní látky se podílejí na celkovém aroma sýrů. Jedná se o těkavé látky ...