Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybrané firmy 

    Rysková, Diana
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením situace vybraného podniku prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil. Teoretická část ...