Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840 

    Rysnar, Jiří
    Obsahem bakalářské práce je seznámení s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840, vytvoření programu v programovacím prostředím Step7 Microwin. Vytvoření programu pro komunikaci mezi měřícím zařízením Mahr Millitron 1840, ...
  • Řídicí a senzorický systém malého průzkumného mobilního robotu 

    Rysnar, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá řízením podvozku mobilního kolového robotu a jeho senzorickým systémem. Snímače poskytují informace o vzdálenosti překážek v jeho okolí a jeho orientaci v prostoru. Komunikace s robotem je ...