Now showing items 1-2 of 2

  • Úprava silnice II/497 Uherské Hradiště - Bílovice 

    Sáček, Marek
    Předmětem diplomové práce je úprava silnice II/497 v úseku mezi obcí Uherské Hradiště a obcí Bílovice. Důvodem úpravy jsou nevyhovující parametry stávající komunikace. Řešení zahrnuje úpravu stávajících autobusových zastávek ...
  • Vyhledávací studie obchvatu Rousínova 

    Sáček, Marek
    Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu silnice II/430, která prochází intravilánem města Rousínova. Důvodem je snížení intenzity dopravy a s tím související snížení negativních vlivů dopravy a zvýšení ...