Now showing items 1-1 of 1

  • Deformačně napěťová analýza sanovaného druhého premoláru 

    Sáblíková, Zdeňka
    Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou zdravého a sanova-ného zubu. Deformace a napětí soustavy zubu s částí čelisti byla řešena výpočtovým způso-bem, MKP ve výpočtovém systému ANSYS Workbench 11. ...