Now showing items 1-20 of 23

 • Efektivní obrábění nových keramických materiálů 

  Sámelová, Vendula
  Pokročilá keramika se dlouhodobě drží na předních příčkách seznamů perspektivních materiálů pro high-tech aplikace. Nejčastějším problémem jsou vysoké náklady na design, výrobu a opracování keramických dílů. Hlavním smyslem ...
 • Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou 

  Barabáš, Martin
  Práce se zabývá technologií elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou. První kapitola charakterizuje princip elektroerozivního obrábění se základním popisem metod, využívajících této technologie obrábění. Stěžejní část ...
 • Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou 

  Brázda, Radim
  Práce se zabývá technologií elektrojiskrového drátového řezání. V první kapitole jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Dále se práce zabývá drátovým řezáním z hlediska používaných drátů, ...
 • Frézovací nástroje pro CNC obráběcí stroje 

  Janošek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací centra. Zpočát-ku se práce zabývá teorií frézování. Jsou v ní rozděleny frézovací nástroje či frézovací stroje. Dále je jedna kapitola věnována možnostmi ...
 • Moderní chladící kapaliny pro obrábění 

  Nováček, Pavel
  Práce obsahuje charakteristiky různých druhů procesních kapalin používaných v třískovém obrábění, jejich rozdělení, způsoby jejich přívodu a některé provozní činnosti spojené s užíváním těchto kapalin. Dále jsou uvedeny ...
 • Možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů 

  Švagera, Pavel
  Diplomová práce ukazuje možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů. V první části práce je provedeno začlenění řídicího systému Sinumerik 840D mezi ostatní nejpoužívanější řídicí systémy ...
 • Možnosti softwarů Inventor a PowerMILL při 3D obrábění 

  Přibilík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití geometrických modelů upínačů vytvořených v CAD softwaru Autodesk Inventor pro efektivnější práci s CAM softwarem PowerMILL. Obsahem práce jsou základní informace o ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování CNC obráběcích strojů 

  Olina, Anna
  Diplomová práce uvádí historicky vývoj a současnost CNC obráběcích strojů a jejich řídicích systémů. Také v práci jsou popsané základy a metodiky programování, pomocí kterých může byt realizována tvorba NC programu v ŘS ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování obráběcích strojů 

  Hrabal, Josef
  Diplomová práce se zabývá možnostmi systému Sinumerik 840D v aplikacích na soustružnických centrech. V první části je práce zaměřena na metody NC programování a hlavně na popis a ovládání daného řídícího systému pomocí ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

  Kulenda, Martin
  Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcího stroje 

  Chytil, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na využití možností systému Sinumerik pro programování formy na zápustkové kování. První část obsahuje charakteristiku součásti a její funkci v sestavě. Ve druhé části je obsažena veškerá ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování obráběcích strojů 

  Legutký, Lukáš
  Diplomová práca je zameraná na poukázanie možností systému Sinumerik pri programovaní CNC strojov. Úvodná časť v sebe obsahuje históriu vývinu riadiaceho systému Sinumerik a rôzne metódy programovania od najstarších až po ...
 • Možnosti systému SinuTrain Operate při programování CNC obráběcích strojů 

  Bartošík, Luděk
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti softwaru SinuTrain. V první části je souhrn řídicích systémů a průzkum jejich podílu na trhu. V další části teoreticky rozebírá jeho možnosti a různé metody programování. Poslední ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Václavek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro soustružení a porovnáním výrobků domácí a zahraniční firmy. V první části je soustružení obecně popsáno, včetně základních vztahů. Druhá část je už přímo zaměřena na nástroje, jejich ...
 • Návrh efektivních změn technologického postupu pro výrobu zvolené součásti 

  Kalová, Martina
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu výroby součástky typu čep a zhodnocení výrobních možností firmy se zaměřením na návrh změn, vedoucí k převedení výroby na nové strojní vybavení. V práci je blíže uveden typ ...
 • Návrh prototypového dílu s využitím technologií reverzního inženýrství a rapid prototyping 

  Luňák, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na postup výroby součásti blinkru pro motocykl s využitím technologií reverzního inženýrství a Rapid Prototyping. Práce obsahuje stručný popis dostupných metod těchto technologií. V následujících ...
 • Rozbor výroby hřídelí přesných servomotorů 

  Železný, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na co možná nejefektivnější výrobu hřídelí servomotoru s využitím strojního parku firmy. Využití řídícího systému Fanuc na všech strojích s příklady jejich použití v praxi. Výroba a začlenění ...
 • Rychlořezné frézovací nástroje vyráběné práškovou metalurgií 

  Svoboda, Martin
  Bakalářská práce je rešerší zabývající se frézami z rychlořezných ocelí vyrobenými pomocí práškové metalurgie (HSS PM frézy). První až třetí kapitola se obecně věnuje frézování, rychlořezným ocelím a práškové metalurgii. ...
 • Řezná keramika 

  Vaverka, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na řeznou keramiku, která patří do nástrojových materiálů. První část se zabývá rozdělením, použitím a charakteristikou základních materiálů pro řezné nástroje. V druhé části se důkladně rozebírá ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Heča, Jan
  Diplomová práce zabývající se řeznou keramikou a jejím efektivním využitím. Úvod popisuje obecnou charakteristiku řezné keramiky, její historii a vývoj, jednotlivé druhy a výrobu. V této části jsou uvedeny i mechanicko-fyzikální ...