Now showing items 1-2 of 2

  • Kvantitativní analýza schémat zálohování dat 

    Süss, Ivo
    Cílem diplomové práce bylo vytvořit program pro kvantitativní analýzu schémat zálohování dat a s jeho pomocí zjistit a analyzovat vlastnosti běžně používaných schémat pro různá zatížení. Na základě získaných výsledků ...
  • Měřič variability tepové frekvence 

    Süss, Ivo
    Cílem bakalářské práce bylo vyvinout zařízení, které bude přijímat signál ze sporttesterého pásu a následně bude tento signál zpracovávat. Měřič je postaven na vývojovém kitu STM32 Primer2. Pro příjem signálů ze sporttesterových ...