Now showing items 1-10 of 10

 • Application of vacuum solid-phase microextraction for the analysis of semi-hard cheese volatiles 

  Sýkora, Michal; Vítová, Eva; Jeleń, Henryk (Springer, 2020-01-09)
  Solid-phase microxtraction (SPME) is a well-established technique in the analysis of food volatile compounds, usually performed for qualitative analysis
 • Aronie jako surovina pro kosmetickou výrobu 

  Palkovská, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou extraktů z plodů a listů aronie a následným využitím získaného extraktu v kosmetické výrobě. V teoretické části jsou uvedeny informace o původu aronie, o botanické charakteristice ...
 • Automatické označování obrázků 

  Sýkora, Michal
  Tato práce se zabývá automatickým zařazováním obrázků do sémantických tříd na základě jejich obsahu. Hlavně různými způsoby klasifikace založenými na SVM. Hlavním cílem této práce je zlepšit přesnost klasifikace na velkých ...
 • Charakterizace ořechových olejů 

  Coufalová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů, konkrétně mandlového a pistáciového, za studena lisovaných. Teoretická část se zabývá popisem vybraných skořápkových plodů, charakterizací ...
 • Formát XML pro značkování slovníků 

  Sýkora, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá správou slovníkových dat ve formátu XML, hlavně pak rodinou standardů XML a jejich využití při práci se slovníky. Dále pak systémem pro jejich uložení, konkrétně DEB II. Praktickou část tvoří ...
 • Implementace modulární aritmetiky do obvodů FPGA a ASIC 

  Sýkora, Michal
  Táto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou modulárnej aritmetiky do obvodov FPGA a ASIC. Jej hlavným cieľom je vytvoriť knižnicu syntetizovateľných funkcií v jazyku C++/SystemC pre operácie v modulárnej ...
 • Konstrukce zásobníku nástrojů pro CNC frézku 

  Sýkora, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástrojů u obráběcích strojů. V práci je provedena rešerše z problematiky AVN u obráběcích strojů zaměřená na jednotlivé typy zásobníků nástrojů. Dále jsou provedeny ...
 • Optimalizace a validace metody stanovení volných mastných kyselin 

  Sýkora, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom metódy pre stanovenie voľných mastných kyselín v prírodných a tavených syroch. Teoretická časť bola zameraná na možnosti extrakcie, separácie a stanovenia lipidov, charakterizácie ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraném typu sýra 

  Dostálková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech ementálského typu a v sýrech typu Moravský bochník, tj. přírodní tvrdé sýry s vysokodohřívanou sýřeninou. V teoretické části jsou tyto sýry ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Mitra, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením mastných kyselín vo vzorkách tavených syrov, vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V teoretickej časti sú charakterizované lipidy a mastné kyseliny. Následne je rozoberaná ...