Now showing items 1-6 of 6

 • Adaptive Routing Of Industrial Robot Traces 

  Sýkora, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with software of transport entities used in testbed Industry 4.0. The first part describes the concept of testbed and traditional way of programing industrial robots. The second part deals with the description ...
 • Konstrukce a programové vybavení transportních entit pro testbed Průmysl 4.0 

  Sýkora, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí a programovým vybavením transportních entit pro testbed Průmyslu 4.0. Cílem práce je vytvoření transportní sítě pro přesun sklenice s nápojem mezi jednotlivými buňkami na výrobním ...
 • Konstrukce pneumatik 

  Sýkora, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat konstrukci pneumatik a porovnat ji u vozidel různých kategorií. V první části je popsán historický vývoj, základní charakteristiky a síly, které působí na kolo vozidla. Dále je zde ...
 • Lokalizace pozemního robota ve vnitřním prostředí 

  Sýkora, Tomáš
  Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť softvér pre autonómneho pozemného robota, ktorý bude schopný navigovať sa vo vnútornom prostredí a detekovať a rozpoznávať objekty na svojej ceste. Dôležitou podmienkou, ktorú musel ...
 • Studium mazání náhrady kolenního kloubu 

  Sýkora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání náhrady kolenního kloubu. Experimenty jsou realizovány na simulátoru, jenž dokáže aplikovat podmínky stanovené příslušnou normou a pozorovat jevy na femorotibiálním ...
 • Vizualizace aplikace v systému COMES 

  Sýkora, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací laboratorní úlohy ve výrobním informačním systému COMES od firmy Compas automatizace s.r.o. V první části je popsán systém COMES a jeho jednotlivé části. Druhá část práce se ...