Now showing items 1-1 of 1

  • Vizuální kontrola axiálních ložisek 

    Sýkora, Vojtěch
    Práce se zabývá kontrolou a měřením ložisek pomocí obrazových snímačů a zajištěním vhodných podmínek pro toto snímaní. Popisuje výběr vhodného hardwaru pro řešení tohoto konkrétního případu. Velkou částí práce je návrh a ...