Now showing items 1-12 of 12

 • Energetické hodnocení budov 

  Sýkorová, Iva
  Diplomová práce řeší problematiku energetického hodnocení bytového domu v Kyjově. Teoretická část analyzuje legislativní požadavky, praktická část obsahuje energetický audit zděného bytového domu s 9 byty pro 18 obyvatel.
 • Energetické hodnocení bytového domu 

  Trajer, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodárnosti panelového domu. Hodnotícím mechanizmem je zvolen energetický audit, který hodnotí budovu z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního. Byly navrhnuty ...
 • Energetický audit 

  Kořista, Ján
  Cieľom diplomovej práce je spracovanie energetického auditu v rámci platnej legislatívy Českej republiky. Práca obsahuje úvod, v ktorom je popísaná problematika fotovoltaických panelov. Objekt je hodnotený z hľadiska ...
 • Energetický audit občanské stavby 

  Horák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením bytového domu prostřednictvím energetického auditu. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické. Jsou navržena jednotlivá úsporná opatření, z nichž ...
 • Energetický audit občanské stavby 

  Jankes, Filip
  V diplomové práci je zpracován energetický audit občanské stavby dle platné legislativy České republiky. V teoretické části je popsáno téma fotovoltaiky. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby energie pro výchozí ...
 • Energetický audit obytné budovy 

  Kozáková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti bytového domu ve Vsetíně. Hodnocení je provedeno formou energetického auditu (EA) a průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Budova je zhodnocena z hlediska ...
 • Průkaz energetické náročnosti administrativní budovy 

  Kajzarová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti administrativní budovy. Teoretická část práce pojednává o fotovoltaice. Výpočtová a praktická část obsahuje zhodnocení energetické náročnosti ve formě průkazu ...
 • Vytápění objektu pro rekreaci 

  Starosvetova, Anastassiya
  Cílem bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci. Objekt má dva nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou hasička zbrojnice, recepce a společenské místnosti. Ve druhém podlaží umístěné pokoje pro ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v budově kanceláří a šaten 

  Hlaváčková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v administrativních budovách v průmyslovém areálu. Praktická část zahrnuje rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu v objektech. Teoretická část ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Ševčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu 

  Laštovička, Petr
  Bakalářská práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace v osmipodlažním bytovém domě se suterénem. Teoretická část se zabývá materiály používanými pro vodovodní potrubí. Výpočtová a projektová část obsahují ...
 • Zdravotně technické instalace v budově lesního hospodářství 

  Křepelka, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické instalace v objektu vojenské lesní správy. V teoretické části je řešeno vsakování odpadních dešťových vod. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizací a vodovodu ...