Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza degradačních procesů tyčí amortizéru 

    Sýkorová, Jitka
    Bakalářská práce se zabývá analýzou degradačních procesů tyčí amortizéru synchronního generátoru. Úvodní teoretická část se zabývá popisem generátoru, analýzou materiálu, vlastnostmi mosazi pro výrobu tyčí amortizéru a ...
  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Trnková, Nicola
    Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a pojmy související s financováním pořízení dlouhodobého majetku. V analytické ...