Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu společnosti 

    Klusáček, Jiří
    Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku komunikačního mixu společnosti Huhtamaki ČR, a. s. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům marketingu. V další části je analýza současného stavu ...
  • Vývoj poptávky a marketingové aktivity maloobchodníků 

    Starzyczná, Halina; Sýkorová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
    Purpose of the Article: In 2010, there was a drop in retail sales in the Czech Republic. In the centre of our attention is a question of how the retailers react to this drop, if they appropriately use the recommended ...