Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh strategie podniku 

    Sabaková, Nikola
    Obsahom diplomovej práce je navrhnúť obchodnú stratégiu pre novozaloženú spoločnosť, ktorá bude pôsobiť na českom trhu. Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch ...
  • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

    Sabaková, Nikola
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhmi na rozvoj obchodných aktivít dánskej spoločnosti ECCO pôsobiacej na globálnom trhu. Predmetom podnikania je výroba a predaj koženej obuvi pre mužov, ženy a deti. Návrhy sú zamerané na ...