Now showing items 1-1 of 1

  • Energetika rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

    Sabo, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá úlohou obnoviteľných zdrojov energie v energetike rodinného domu a technológiami, ktoré ju sprostredkúvajú. Veľký dôraz kladie na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, ohrev vody a ...