Now showing items 1-2 of 2

  • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

    Sabol, Martin
    Tato práce se zabývá rozborem protokolu automatického pozičního systému APRS pro účely telemetrie. Je rozebrána struktura nejdůležitějších rámců a jejich použití. Věnuje se zpracování GPS dat a jejich následné modulaci na ...
  • Realizace mobilního měřiče analogových veličin s pamětí 

    Sabol, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá převodem analogových veličin do digitální podoby a jejímu zpracování. Naměřená data se ukládají do paměti s informací o čase měření a následně jsou připravené ke zpracování v PC. Zařízení ...