Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Murín, Miroslav
    Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na zaloţení internetového portálu KAMZASPORTEM.CZ, který bude poskytovat informace o sportovištích v rámci města Brna a okolí. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky ...