Now showing items 1-2 of 2

  • Mazání kolenní náhrady 

    Sadecká, Kateřina
    Práce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální ...
  • Problematika výroby dílců na ohýbacím stroji 

    Sadecká, Kateřina
    Práce je zaměřena na problematiku ohýbání dílců kruhového průřezu pro konkrétní stroj DKB firmy Mubea. Teoretická část slouží jako teoretický základ pro tvorbu školicích materiálů pro novou obsluhu výše zmíněného stroje. ...