Now showing items 1-2 of 2

  • Konfigurace hnacích ústrojí hvězdicových motorů 

    Sadovský, Hynek
    Tato bakalářská práce pojednává o hvězdicových motorech a konkrétně rozebírá různá konstrukční řešení. Je zde zmíněna základní teorie fungování, spolu s požadavky a historií. Jako hlavní jsou zde rozebrány konstrukční ...
  • Návrh uzlu křídlo-trup kompozitního letounu 

    Sadovský, Hynek
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním, pevnostním a technologickým návrhem uzlu křídlo-trup celokompozitového čtyřmístného letounu certifikovaného dle předpisu CS-23. Návrh je zaměřen na optimální využití prostoru, nízkou ...