Now showing items 1-2 of 2

  • Komplexní řešení Wake-on-LAN pro konkrétní počítačovou síť 

    Sakala, Peter
    Cieľom tejto práce je na základe získaných informácií navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na vzdialené zobúdzanie počítačov v rámci Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. Teoretická časť sa venuje technológii WoL ...
  • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

    Sakala, Peter
    Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...