Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malé vodní elektrárny 

    Salášek, Petr
    Tato bakalářská práce v první části pojednává o využívání energie vodních toků v podmínkách České republiky. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky. Na závěr je návrh zhodnocen z ...