Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení 

    Salíniová, Lenka
    Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančného zdravia podniku pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy. Pre svoju prácu som si zvolila spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Valča. Potrebné dáta som čerpala ...
  • Založení malého podniku 

    Salíniová, Lenka
    Cieľom diplomovej práce, je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie malého podniku, zaoberajúceho sa prípravou tapasov v Brne. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú rozoberané ...