Now showing items 1-1 of 1

  • Studium degradačních procesů inkjetových inkoustů 

    Samcová, Kateřina
    Tato diplomová práce se věnuje degradaci inkoustového tisku účinkem ultrafialového záření a ozonu u odlišných druhů papíru. Byly připraveny testovací škály pro hodnocení účinku urychleného stárnutí světlem a polutanty. ...