Now showing items 1-2 of 2

  • Databáze XML pro správu slovníkových dat 

    Samia, Michel
    Práce se zabývá automatizací zpracování slovníkových dat, především těch ve formátech postavených na XML. Čtenář je nejprve seznámen s použitými pojmy lingvistiky a lexikografie, dále jsou představeny jednotlivé typy formátů ...
  • Načítání GIS dat z databází projektu TerraGear 

    Samia, Michel
    Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro poskytování, načítání a zobrazování geografických dat z databází projektu TerraGear s využitím knihovny SimGear. Systém zpřístupňuje digitální model terénu uložený v souborech ...