Now showing items 1-2 of 2

  • Řídicí elektronika pro monopost Formula Student 

    Sanetrik, Štefan
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom volantu a kontroléru spojky pre monopost Formula Student. V úvode práca predstavuje komunikačný protokol CAN, následne objasňuje motiváciu k vývoju tohto zariadenia a uvádza požiadavky ...
  • Řízení napájení pro monopost Formula Student 

    Sanetrik, Štefan
    Práca sa zaoberá návrhom jednotky riadenia napájania pre monopost Formule Student. Prvá časť práce sa zaoberá definovaním požiadaviek na jednotku riadenia napájania. Následne je predstavený komunikačný protokol CAN, ktorý ...