Now showing items 1-20 of 68

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Honsová, Radka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zákazníků společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů s. r. o.. Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem plastových kanalizačních potrubí a působí v ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šárková, Lenka
  Tato diplomová práce je zamena na problematiku spokojenosti zákazník malé slovenské společnosti promovie. Cílem mé práce je navrhnout taková opatení, která zvýší její úrove. Základem jsou analýzy vnitního i vnjšího prostedí ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Žambochová, Alice
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a na návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. První část práce je věnována teoretickému podkladu na dané téma. V další části je provedena analýza současné situace ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Lodesová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve Vinařství LAHOFER, a.s. Teoretická část je zaměřena na zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka a také na základní postupy a metody analýzy marketingového ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Vokounová, Tatiana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zákazníkov. Cieľom práce je zistiť spokojnosť zákazníkov v bagetérii Bagetka na Račku a na základe zistených údajov navrhnúť opatrenia na zvýšenie jej úrovne.
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Uhrová, Brigita
  Předmětem této práce je výzkum spokojenosti zákazníků společnosti Bruker s.r.o. spojený s návrhy na zlepšení její úrovně. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, technik a průběhu marketingového výzkumu. V ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kadlčková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Rekreačního areálu REVIKA. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který představuje ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Matějová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Poskytuje přehled o dané problematice, do které patří zejména analýza zákazníků a marketingového prostředí, marketingový výzkum a s tím ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Matušková, Romana
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem zaměřený na spokojenost zákazníků firmy Wellness studio Zdeňka. Pomocí dotazníku, jako základního nástroje marketingového výzkumu, zjišťuje spokojenost zákazníků s marketingovým ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Miškaříková, Ludmila
  Práce je zaměřena na teoretické definování a popis problematiky související se spokojeností zákazníka a jeho loajalitou, dále vliv vzhledu a chování podniku na celkovou spokojenost zákazníka. Práce definuje základní metody ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků hokejového klubu a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Hanáková, Gabriela
  Diplomová práce zkoumá spokojenost zákazníka HC Kometa Brno. Cílem diplomové práce je navrhnout řešení provedením analýz a vlastního marketingového průzkumu. V teoretické části jsou uvedeny metody marketingového průzkumu ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Junková, Eliška
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků kavárny a cukrárny Smile a navrhnout opatření na zvýšení její úrovně. První část práce uvádí teoretické podklady pro marketingový průzkum spokojenosti zákazníků. V ...
 • Internetový marketing vybranej spoločnosti 

  Olejová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá súčasnými prístupmi a praktikami Internetového marketingu. Cieľom práce je voľba a následná aplikácia nástrojov online marketingovej komunikácie, ktorými by sa zvýšilo povedomie o značke vybranej ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Škrlantová, Hana
  Diplomová práce se zabývá optimalizací marketingové komunikační strategie nemocničního zařízení SurGal Clinic s.r.o. Cílem práce je na základě provedených analýz jejího vnitřního a vnějšího prostředí a vlastního průzkumu ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kyselková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné komunikační strategie pro kavárnu Pražírna Kyjov s.r.o. Samotnému návrhu předchází analýza současného stavu společnosti a vlastní marketingový průzkum. První část práce obsahuje ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Menoušek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením vhodného návrhu komunikační strategie pro internetový obchod Luxusní pera Brno. Řešení vychází z detailní analýzy obchodu. První část je věnována historickému vývoji marketingu a ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Benešová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií malého hotelu. Teoretická východiska práce vytváří teoretický podklad pro další část práce, která seznamuje s hotelem a jeho marketingovým mixem. Na základě provedených ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Uherková, Marie
  Diplomová práce se zabývá online marketingem, respektive optimalizací marketingové komunikační strategie s vytvořením krátkodobé marketingové kampaně pro webovou stránku zabývající se online vývěskou pracovních nabídek na ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro podnik Zlatá Rezerva. Tento návrh má za úkol rozšířit a optimalizovat současnou komunikační strategii podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Taragel, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření komunikační strategie pro internetový obchod ejewels.cz. V první části je popsána teorie související s touto problematikou. Následující praktická část je zaměřena na analýzu ...