Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza a hodnocení rizik v pracovním prostředí skladovacích objektů 

  Smejkalová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik v logistické společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP. První část diplomové práce se zaměřuje na problematiku BOZP ve skladovacích prostorech již ...
 • Analýza a řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobní společnosti 

  Beneš, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast managementu rizik v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důkladná analýza současného stavu mapuje problematiku BOZP z pohledu legislativy, možnosti aplikace ...
 • Co má znát autor příspěvku do časopisu Soudní inženýrství 

  Bradáč, Albert; Búřil, Jan; Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
 • Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v konkrétních podmínkách 

  Dvořáková, Dita
  Na kvalitu ovzduší má vliv mnoho faktorů, jedním z nejvýznamnějších je doprava, zejména ta silniční. V této práci je porovnávána intenzita dopravy s počty/koncentracemi částic v ovzduší. Hodnocení je prováděno pro jednotlivé ...
 • Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení vědy o životním prostředí a práva, ...
 • Hodnocení a minimalizace rizik v oblasti BOZP u stavebních společností 

  Albrecht, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení a minimalizaci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na rizika ve stavebnictví. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné ...
 • Hodnocení rizik porušování předpisů bezpečnosti práce u vybraných rizikových povolání a jejich prevence 

  Hoferková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě analýzy současného stavu ČR, EU a Finska je proveden dotazníkový výzkum, na který dále navazují metody identifikace a analýzy rizik ...
 • Hodnocení rizik práce s těžkými břemeny 

  Jurigová, Karolína
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku manipulace s těžkými břemeny pomocí jeřábu. Snaží se identifikovat rizika vyvstávající ze samotného procesu. Analýza současného stavu hodnotí problematiku z pohledu současného ...
 • Hodnocení rizik při porušení BOZP 

  Kubátková, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast hodnocení rizik při porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). První část práce, je tvořena teoretickými východisky obecné problematiky v oblasti BOZP. společně se Dále ...
 • Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele 

  Vyroubalová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ...
 • Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů 

  Filková, Nicole
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konkrétně pak na rizika při implementaci 3D tisku do výrobního procesu. Úvodní část práce představuje teoretická východiska ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFos Brno 2017 

  Schüllerová, Barbora; Adamec, Vladimír; Bradáč, Albert; Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Ve dnech 27. – 28. ledna 2017 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 26. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2017). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFos Brno 2018 

  Schüllerová, Barbora; Hrabová, Kristýna; Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Ve dnech 1.–2. února 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství vUT v Brně konal již 27. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2018). Konference byla pořádána za podpory ÚSI vUT v Brně a ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2019 

  Kohoutek, Jiří; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  Ve dnech 24.–25. ledna 2019 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 28. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2019). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2020 

  Urbánek, Michal; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Ve dnech 23.–24. ledna 2020 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 29. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2020). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně ...
 • Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Bencko, Vladimír; Hrabová, Kristýna; Bulejko, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních ...
 • Nezapomínejme na černé labutě 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Soudní inženýrství je průnikem systémového a znalostního inženýrství, v němž se uplatňují poznatky z celé řady různých vědních oborů, kam patří i rizikové inženýrství. Aby mohlo být riziko včas identifikováno, analyzováno ...
 • Ochrana osob před dopady závažných chemických havárií 

  Schüllerová, Barbora
  Ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií je v posledních letech důležitou oblastí k řešení. Diplomová práce se zaměřuje na současnou situaci preventivních a bezpečnostních opatření v rámci ochrany ...
 • Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Fidrichová, Ivana; Lunerová, Kamila; Králík, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The Risk Engineering and its methods are applied to many scientific disciplines. The gained knowledge and values are used in practice where they help experts for better orientation in the issue and accelerating the related ...
 • Risk identification of implementation of ITS to real traffic 

  Urbánek, Michal; Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Kohoutek, Jiří (Elsevier, 2020-03-20)
  Intelligent Transportation System is one of the concepts of modern sustainable transport in Smart Cities, which increases flow and safety of road traffic with use of information and communication technologies. The use of ...