Now showing items 1-2 of 2

  • Software pro výpočet přírub podle ČSN EN 13445 

    Schütz, Stanislav
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit jednoduchou přenosnou aplikaci pro pevnostní výpočet těsněných přírubových spojů dle normy ČSN EN 13445 – Netopené tlakové nádoby. Pro naprogramování byl zvolen programovací jazyk ...
  • Výpočet regeneračního výměníku tepla 

    Schütz, Stanislav
    Regenerační výměníky tepla jsou zavedené pro mnoho průmyslových aplikací jako prostředek k využití tepla z proudu horkého média, přičemž sypané regenerátory (anglicky fixed bed rege-nerators) se nejčastěji používají k ...