Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce deformovatelného pole markerů 

    Schery, Miroslav
    Tato práce se zabývá studiem rozšířené reality a návrhem algoritmu detektoru pro modifikovaný Uniform Marker Field odolný vůči deformaci. Součástí práce je studium existujících typů markerů. Důležitou součástí je popis ...
  • Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

    Schery, Miroslav
    Táto bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu částicového filtru do technologie CUDA za účelem akcelerace jeho výpočtu. Věnuje se popisu metod sledování objektů ve videu a speciálně se zaměřuje na částicový filtr. ...