Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

    Schery, Miroslav
    Táto bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu částicového filtru do technologie CUDA za účelem akcelerace jeho výpočtu. Věnuje se popisu metod sledování objektů ve videu a speciálně se zaměřuje na částicový filtr. ...