Now showing items 1-2 of 2

  • Biodegradabilní plasty 

    Schifferová, Zuzana
    Cílem práce je pojednat o vlastním procesu biodegradace biodegradabilních plastů včetně faktorů, které její průběh ovlivňují. Zároveň uvádí některé druhy těchto plastů a jejich vlastnosti. Nakonec pojednává o způsobech ...
  • Příprava kompozitních vláknitých struktur metodou elektrostatického zvlákňování pro piezoaplikace 

    Schifferová, Zuzana
    Pomocí elektrostatického zvlákňování byla připravena polymerní i kompozitní polymerkeramická nanovlákna. Jako nejvhodnější prekurzor byl stanoven roztok 20 hm.% polyvinylidenfluoridu (PVDF) ve směsi dimethylsulfoxidu (DMSO) ...