Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza systému zapalování a vstřikování paliva 

    Schnabl, Jan
    Zapalovací a vstřikovací soustava v jakékoliv podobě jsou nedílnou součástí každého automobilu. Vývoj těchto soustav jde ruku v ruce s rozvojem automobilismu a jeho stále většího průmyslu. Od devatenáctého století do ...
  • Měření ztrát feromagnetických materiálů 

    Schnabl, Jan
    První část práce se zabývá základním rozdělením magnetických obvodů a materiálů, kterých se užívá pro jejich konstrukci. Následující část se zaměřuje na popis ztrát v magnetických obvodech. Nachází se zde popis hysterezních ...