Now showing items 1-7 of 7

 • Aerodynamic Load Of An Aircraft With A Highly Elastic Wing 

  Schoř, Pavel (Czech Technical University in Prague, 2017-09-05)
  In this article, a method for calculation of air loads of an aircraft with an elastic wing is presented. The method can predict a redistribution of air loads when the elastic wing deforms. Unlike the traditional Euler or ...
 • Analýza sendvičových struktur metodou konečných prvků 

  Bucňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor materiálového modelu jádra sendvičových struktur. Chování sendvičového jádra je simulováno pomocí metody konečných prvků (MKP) v programech MSC.Patran/Nastran. První část se ...
 • Kluzáky v současném letectví 

  Schoř, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává v úvodu o stručné historii kluzáku. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních principů letu bezmotorového letadla včetně způsobu, jak může bezmotorový kluzák stoupat. Jsou zde také ...
 • Koncepční návrh konstrukce nového celokovového výcvikového kluzáku vycházejícího z kluzáku řady Blaník 

  Bilík, David
  Cílem diplomové práce je návrh nové celokovové konstrukce křídla kluzáku L-23 Super Blaník pro projekt L-23 NG. Práce zahrnuje výpočet obálek zatížení dle předpisu CS 22, výpočet zatížení křídla, samotný návrh konstrukce ...
 • Load State of an Aircraft with an Elastic Wing 

  Schoř, Pavel
  V této práci je navržena metoda výpočtu zatížení letadla s netuhým křídlem, založená na spojení panelové metody prvního řádu dle Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 s metodou stukturální analýzy dle Píštěk et ...
 • Návrh jednomístného letounu podle předpisu UL-2 

  Kövér, Ondřej
  Bakalářská práce řeší koncepční návrh jednomístného letounu dle předpisu UL-2, to znamená do 300 kilogramů vzletové hmotnosti. V první části práce je uveden přehled podobných letounů a shrnutí jejich důležitých charakteristik. ...
 • Vyvoj a využití bezmotorových letadel 

  Bečka, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá historií, vývojem a využitím bezmotorových letadel. V první části je uvedena stručná historie tohoto leteckého odvětví a to jak ve světě, tak v Československu. Ve druhé části jsou uvedena ...