Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza informačního systému ISAD a návrh jeho změn 

    Schoffer, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem ISAD společnosti ISIT a.s. Hlavní část tvoří analýzu systému a použitých technologií. Další část práce se zaměřuje na jeho nasazení u konkrétního zákazníka a možnosti ...
  • Nástroj pro klasifikaci síťových toků podle obsahu 

    Schoffer, Pavel
    Práce se zabývá tvorbou experimentální aplikace pro hloubkovou analýzu obsahu paketu (Deep Pacekt Inspection) založené na nástroji Microsoft Network Monitor. Tento nástroj umožňuje dekódování síťových protokolů dle jejich ...