Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace kaple bezpečnostní obuvi 

    Scholz, David
    Tato práce se zabývá návrhem tvarových úprav stávající bezpečnostní kaple používané při výrobě bezpečnostní obuvi značky Honywell. Práce představuje postup modelování kompresní kvazistatické zkoušky ve statickém modulu a ...
  • Postup stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy 

    Scholz, David
    Cílem bakalářské práce je představit způsoby výpočtu zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy jdoucí nad rámec mezinárodních norem. Tyto postupy jsou vyžadovány provozovateli pro zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy. ...