Now showing items 1-5 of 5

 • ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 

  Adámek, Jiří
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). ...
 • Změny předpisů pro oceňování nemovitostí od 1. 1. 2014 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., novelizovaný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.
 • Změny předpisů pro oceňování nemovitých věcí od 1. 10. 2014 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 199/2013 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2016 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 345/2015 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2017 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 443/2016 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.