Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh 3D tiskárny 

    Schoula, Šimon
    Cílem diplomové práce je konstrukční návrh prototypu stroje pro 3D tisk, který využívá technologii SLA. Stroj musí být navržen s ohledem na jeho výslednou cenu a snadnou vyrobitelnost. Rešerše je zaměřena zejména na tiskárny ...
  • Sportovní úprava řazení sériového osobního automobilu 

    Schoula, Šimon
    Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh mechanismu sekvenčního řazení pro sériový automobil Mazda 323F. V první části práce je provedena rešerše současného stavu poznání. V druhé části je detailní rozbor ...