Now showing items 1-2 of 2

  • Financování bydlení v ČR a na Slovensku 

    Sečányová, Alexandra
    Diplomová práca sa zameriava na možnosti financovania vlastného bývania na Slovensku a v Českej republike. Definuje legislatívu a potrebné teoretické pojmy na financovanie bývania prostredníctvom stavebného sporenia, ...
  • Nákladová cena v podniku 

    Sečányová, Alexandra
    Předmětem bakalářské práce je zaměřeni se na problematiku nákladové ceny podniku, s následnou aplikaci na podnik, kterého předmětem podnikaní je výroba kompozitních oken a dveří. V této práci je hlavním cílem zjištěni a ...