Now showing items 1-2 of 2

  • Extrakce grafu toku řízení z bajtkódu Java 

    Sečkařová, Petra
    Grafy toku řízení (Control Flow Graph -- CFG) slouží jako základ pro mnoho analýz vyhodnocujících kvalitu programu. Takovou analýzou je i testování založené na modelech (model-based testing), které na základě analýzy modelu ...
  • Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů 

    Sečkařová, Petra
    Temporální vlastnosti programů jsou používány ke specifikaci korektního průběhu jejich vykonávání. Jedním z nejčastějších způsobů formálního popisu těchto vlastností je lineární temporální logika - LTL , případně její ...