Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza energetického využití kávových pelet 

  Sedláček, Daniel
  Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat komplexní studii na téma energetického využití kávového odpadu zvaného kávová sedlina. V rámci studie byly provedeny kompletní palivové rozbory, TGA analýzy, experimentální sušení ...
 • Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites 

  Bodnárová, Lenka; Hela, Rudolf; Sedláček, Daniel (EDP Series, 2019-04-08)
  The paper deals with the verification of the effect of the addition of inorganic SiO2 nanofibers to cement composites. In the first stage, a stable suspension of SiO2 nanofibers was prepared in an aqueous medium. It is ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Sedláček, Daniel
  Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout informace o dnešních možnostech vytápění rodinných domů se zaměřením především na efektivní, ekologické a obnovitelné zdroje energie, vyzdvihnout výhody a nevýhody jednotlivých systémů ...
 • Příprava výrobního projektu 

  Kvarda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přípravu budoucího projektu, která zahrnuje identifikaci záměru, cíle, výstupů a následně jeho naplánovaní a posouzení veškerých získaných informací. Teoretická část se věnuje projektovému ...
 • Studium efektu aplikace anorganických nanovláken ve vysokopevnostních betonech 

  Sedláček, Daniel
  V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o vyztužování betonu nanovlákny a proveden výzkum týkající se problematiky využití anorganických nanovláken v ultravysokopevnostním betonu. Doposud byla většina výzkumů zaměřena ...
 • Využití nanovláken ve střepu tradiční keramiky 

  Sedláček, Daniel
  V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o keramických kompozitech s nanovlákny. Doposud byla většina výzkumů zaměřena na vyztužování hi-tech keramiky, jako např. karbidy a nitridy, ovšem tradiční keramika v tomto ...