Now showing items 1-2 of 2

  • Autocentrum VW Group 

    Sedláček, Jakub
    Téma bakalářské práce je návrh novostavby Autocentra VW Group. Novostavba je situována na pozemku v městské části Brno-Zábrdovice. Hlavní část řešeného území je v současnosti vedena jako brownfield referenčního čísla 3402 ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Sedláček, Jakub
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku East Bohemia Airport, a.s. v letech 2005-2008. Vychází z účetních výkazů ve sledovaném období firmy. Zjišťuje problémy a navrhuje možná opatření, jež povedou ...