Now showing items 1-14 of 14

 • Manipulační zařízení pro sklad 

  Vítek, Tomáš
  Práce se věnuje manipulačnímu zařízení pro manipulaci s big bagy po rovné skladové ploše. Na úvod se věnuji rozboru současných mobilních manipulátorů pro manipulaci s vaky. V dalších částech se zabývám koncepčním návrhem, ...
 • Modifikace materiálového toku výrobní oblasti 

  Řehák, Karel
  Obsahem této bakalřské práce je vytvoření simulačního modelu výrobního procesu a logis-tického řetězce za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů výrobního procesu. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant ...
 • Motorová jednotka malotraktoru 

  Mátyás, Attila
  Táto práca sa zaoberá navrhovaním a výberom motorovej jednotky malotraktoru. Prvá, teoretická časť stručne popisuje malotraktory podobnej hmotnostnej kategórie, poskytuje prehľad existujúcich malotraktorov na trhu a ich ...
 • Možnosti členění a evidence dat prvků logistického řetězce s využitím diskrétní počítačové simulace 

  Seidl, Tomáš
  Cílem této práce je provedení rešeršního rozboru o využití diskrétní simulace a od toho se odvíjející tvorba simulačního modelu v SW Plant Simulation od firmy Siemens. V rešeršní části jsou definovány všechny potřebné pojmy ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Sedlák, Emil
  Cílem této bakalářské práce na téma návrh komunikačního mixu vybrané společnosti je zanalyzovat současný stav společnosti RICHARD MOTORS, s.r.o. a navrhnout nové možnosti komunikačního mixu. Práce je rozdělena na několik ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Sedláček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie pro expanzi na zahraniční trh společnosti MONTI SYSTEMS, s.r.o., která se zabývá návrhem, vývojem, implementací a servisem hardwarových a softwarových částí ...
 • Ověření logistického konceptu řízení zásob 

  Mikuš, Marek
  Obsahem této bakalářské práce je rešeršní rozbor vybraných logistických konceptů řízení zásob a vytvoření simulačního modelu logistického okruhu v rámci vnitropodnikové přepravy. Součástí rešeršní části je vysvětlení ...
 • Podnikatelský záměr – realizace pánského holičství 

  Sedláček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním reálného a funkčního podnikatelského záměru na realizaci a následný provoz pánského holičství, a to ve třech možných scénářích – pesimistický, realistický a optimistický. Práce je ...
 • Projektování logistických řetězců pomocí počítačové simulace 

  Sedláček, Martin
  Obsahem této diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce vnitroobjektové přepravy materiálu za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů logistického řetězce. Simulační model je vytvořen ...
 • Řízení provozních rizik dopravně spediční firmy 

  Sedláček, Martin
  Problematika rizeni provoznich rizik je v moderni dobe dulezite tema k reseni. Moderni rychla doba, ktera prinasi mnozstvi zmen muze zapricinit vznik rizik, ktera mohou ohrozit provozni cinnost podniku. Nezalezi prilis na ...
 • Šnekový dopravník 

  Sedláček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem a konstrukcí šnekového dopravníku použitého pro mírně skloněnou dopravu. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí, konstrukční a textové. Textová část obsahuje rozbor volby ...
 • Výběr vhodné obchodní strategie na Forexu 

  Sedláček, Martin
  Tato práce se zabývá obchodováním na burze s využitím technické analýzy. Je kladen důraz na výběr vhodné obchodovací strategie s využitím znalosti technických indikátorů a ukazatelů a správy finančních prostředků. Práce ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Tomeš, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu pro nosnost 10 000 kg. Práce obsahuje návrh základních částí zdvihového mechanismu – průměru lana, lanového bubnu a kladek. Součástí je také volba ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 10000 kg / M5 

  Drábík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 10 000 kg. Práce obsahuje kritickou rešerši dnes vyráběných jeřábových koček a výběr vhodné koncepce. Součástí návrhu jsou výpočty ...