Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn marketingových aktivit hotelu U Loubů 

    Hlavatá, Michaela
    Předložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie Hotelu U Loubů. Komplexně zkoumá a hodnotí současný stav poskytovaných služeb, marketingové komunikace i personálního obsazení. V návrhové části jsou pak ...