Now showing items 1-4 of 4

 • The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement 

  Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka; Valová, Kristýna; Zbončák, Marek; Trunec, Martin; Částková, Klára; Krtička, Milan; Pavliňáková, Veronika; Poláček, Petr; Dzurov, Matej; Lukášová, Věra; Rampichová, Michala; Suchý, Tomáš; Sedláček, Radek; Ginebra, Maria-Pau; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (MDPI, 2019-01-17)
  The current limitations of calcium phosphate cements (CPCs) used in the field of bone regeneration consist of their brittleness, low injectability, disintegration in body fluids and low biodegradability. Moreover, no method ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Sedláček, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby jednopodlažního rodinného domu s podkrovím v obci Velké Karlovice. Objekt má tři bytové jednotky a je navržen pro trvalé bydlení 10 – 12 osob. Rodinný dům je umístěn na ...
 • Staticky neurčité prutové soustavy 

  Sedláček, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení prutových soustav a to především staticky neurčitých. Nejprve je uveden teoretický základ prutových soustav, dále popis vybraných metod pro řešení staticky určitých prutových soustav ...
 • Tvorba výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru 

  Sedláček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru. Výpočtový model je parametrický a umožňuje použití různých variant geometrie hřídele i rotorových plechů. ...